CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Statistical Approach for Estimation of Process Flow Data from Production of Chemicals of Fossil Origin

Lisbeth Dahllöf (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Bengt Steen (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys)
International Journal of LCA, online first Vol. 2005 (2005), p. 1-6.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Average number of reaction steps, environmental impacts, estimation methods, process flow, properties of chemicals, standard deviation of estimatesDenna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 10060

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Kemisk produktionsteknik

Chalmers infrastruktur