CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Injektering - "ad hoc" eller börjar 20 års forskning kunna tillämpas i fält?

Björn Stille (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik) ; Ulf Håkansson
V-byggaren (0042-2177). Vol. 2008 (2008), 4, p. 42 - 47.
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2009-10-22.
CPL Pubid: 100595

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur