CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Vad gör man när tunnlarna inte blir tillräckligt täta?

Johan Funehag (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik) ; Gunnar Gustafson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik)
V-byggaren (0042-2177). Vol. 2008 (2008), 4, p. 38-40.
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2009-10-22.
CPL Pubid: 100593

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur