CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nyttan av vattenförlustmätningar vid tätning av tunnlar

Anna Engström ; Karl Persson ; Gunnar Gustafson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik)
Stockholm : Svebefo - Swedish Rock Engineering Research, 2009. - 61 s. s.
[Rapport]

BeFo Rapport, 91. (ISSN- 1104-1773)Denna post skapades 2009-10-22. Senast ändrad 2009-10-22.
CPL Pubid: 100589

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur