CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reconstruction of a bacterial isoprenoid biosynthetic pathway in Saccharomyces cerevisiae

J. Maury ; M. A. Asadollahi ; K. Moller ; M. Schalk ; A. Clark ; L. R. Formenti ; Jens B. Nielsen (Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi)
Febs Letters (0014-5793). Vol. 582 (2008), 29, p. 4032-4038.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Saccharomyces cerevisiae, Isoprenoid, Yeast, 2-Methyl erythritol 4-phosphate, MevalonateDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2009-10-22. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 100588

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi (2008-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Cell- och molekylärbiologi
Strukturbiokemi

Chalmers infrastruktur