CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

DNA Closed Nanostructures: A Structural and Monte Carlo Simulation Study

F. B. Bombelli ; F. Gambinossi ; M. Lagi ; D. Berti ; G. Caminati ; T. Brown ; F. Sciortino ; Bengt Nordén (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; P. Baglioni
Journal of Physical Chemistry B (1520-6106). Vol. 112 (2008), 48, p. 15283-15294.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-10-22. Senast ändrad 2009-10-28.
CPL Pubid: 100582

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Fysikalisk kemi

Chalmers infrastruktur