CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Design of Robust Converter Interface for Wind Power Applications

Fainan Magueed (Institutionen för energi och miljö, Elteknik) ; Ambra Sannino ; Jan Svensson
Wind Energy Vol. 8 (2005), 3, p. 319-332.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: wind power, distributed generation, voltage source converter, control, power electronics, voltage dipsDenna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 10058

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Elteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Converter Interfaced Distributed Generation - Grid Interconnection Issues