CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Crossings of second-order response processes subjected to LMA loadings

Thomas Galtier (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Sayan Gupta ; Igor Rychlik (Institutionen för matematiska vetenskaper)
(2009)
[Preprint]


Denna post skapades 2009-10-22.
CPL Pubid: 100552

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2009:40