CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Space-time models for moving fields with an application to significant wave height fields

Pierre Ailliot ; Anastassia Baxevani (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; Anne Cuzol ; Valerie Monbet ; Nicolas Raillard
(2009)
[Preprint]


Denna post skapades 2009-10-22.
CPL Pubid: 100551

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2009:39