CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Avloppsslam förgiftar åkrar

Lena Jarlöv ; Göran Petersson (Institutionen för kemi- och bioteknik)
DN Debatt 19 april , (2009)
[Artikel, övrig]

Reningsverkens slam fångar effektivt upp kemikaliesamhällets miljögifter inklusive biologiskt särskilt aktiva ämnen från medicinsk behandling. Slamspridning på odlingsmark är därför ett centralt hot mot det nationella målet giftfri miljö. Förbränning som eliminerar miljögifter och alla smittämnen och ger bioenergi är ett miljömässigt överlägset och inom EU alltmer använt alternativ.

Nyckelord: slam, reningsverk, Revaq, lantbruk, åkermark, miljögifter, mediciner


Huvudförfattare är docent Lena Jarlöv, tidigare forskare vid bl a Chalmers och sedan länge aktiv inom Naturskyddsföreningen. Slamfrågans nyckelroll understryks av att en rad miljöpionjärer med olika bakgrund, bred kompetens och lång erfarenhet finns bland undertecknarna. Artikeln kopplar delvis till Göran Peterssons nätpublicerade rapport "Miljögifter från slam till åker och livsmedel".Denna post skapades 2009-10-21. Senast ändrad 2010-10-22.
CPL Pubid: 100525

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Miljökemi
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur