CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Intermodulation distortion behavior in LDMOS transistor amplifiers

Christian Fager (Institutionen för mikroelektronik) ; J.C. Pedro ; N. Borges ; Herbert Zirath (Institutionen för mikroelektronik)
IEEE MTT-S International Microwave Symposium Vol. 1 (2002), p. 131-4.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-29. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 10050

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroelektronik (1995-2003)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur