CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Prediction of IMD in LDMOS transistor amplifiers using a new large-signal model

Christian Fager (Institutionen för mikroelektronik) ; J.C. Pedro ; N.B. Carvalho ; Herbert Zirath (Institutionen för mikroelektronik)
IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques Vol. 50 (2002), Dec., p. 2834-42.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-29. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 10049

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroelektronik (1995-2003)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur