CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nanoplasmonic probes of catalytic reactions

Elin Larsson (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Christoph Langhammer (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Igor Zoric (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Bengt Kasemo (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Science (0036-8075). Vol. 326. (2009), 5956, p. 1091 - 1094.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Catalysis, LSPR, nanoparticle plasmon, indirect sensing, kinetic phase transition, NOx storage


Originally published in Science Express on 22 October 2009Denna post skapades 2009-10-21. Senast ändrad 2013-02-01.
CPL Pubid: 100476

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Kemisk fysik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Nanoplasmonic sensing: from biology to catalysis