CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optimal parameter extraction and uncertainty estimation in intrinsic FET small-signal models

Christian Fager (Institutionen för mikroelektronik) ; Peter Linnér (Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap) ; J.C. Pedro
IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques Vol. 50 (2002), Dec., p. 2797-803.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-29. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 10047

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroelektronik (1995-2003)
Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur