CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sensing Platforms

Christoph Langhammer (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Elin Larsson (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Igor Zoric (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Bengt Kasemo (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik)
(2009)
[Patentansökan]

Nyckelord: Direct sensing, indirect sensing, localized surface plasmon resonance, LSPRDenna post skapades 2009-10-21.
CPL Pubid: 100461

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Kemisk fysik

Chalmers infrastruktur