CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

High output power, broadband 28-56 GHz MMIC frequency doubler

Christian Fager (Institutionen för mikroelektronik) ; Lars Landén (Institutionen för mikroelektronik) ; Herbert Zirath (Institutionen för mikroelektronik)
IEEE MTT-S International Microwave Symposium / Perkins, T. p. 1589-91 vol.3. (2000)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

An active single-ended 28-6 GHz MMIC frequency doubler based on a commercial GaAs HEMT process is presented. The presented doubler is broadband and delivers high output power. At 5 dBm input power, the doubler delivers 6 dBm output power. The 3 dB bandwidth is between 48 GHz and 60 GHz. Suppression of the input frequency is better than 23 dB at the design frequency

Nyckelord: field effect MIMIC, frequency multipliers, gallium arsenide, HEMT integrated circuits, III-V semiconductors, integrated circuit design, millimetre wave frequency convertors, MMIC frequency convertorsDenna post skapades 2006-09-29. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 10046

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroelektronik (1995-2003)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur