CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the black oxide colour of zirconium alloys

Pia Tejland (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys) ; Christoph Langhammer (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Hans-Olof Andrén (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys)
Journal of Nuclear Materials (0022-3115). Vol. 400 (2010), 1, p. 79-83.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Black oxide, zirconium alloysDenna post skapades 2009-10-21. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 100437

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys (2005-2012)
Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Kemisk fysik
Materialteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Microstructure Investigation of the Oxidation Process in Zircaloy-2 - The Effect of Intermetallic Particle Size