CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Computations of Flow Field and Heat Transfer in a Stator Vane Passage Using the V2F Turbulence Model

Andreas Sveningsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Lars Davidson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
Journal of Turbomachinery (0889-504X). Vol. 127 (2005), 3, p. 627-634.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-01-19. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 10041

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Turbulence Transport Modelling in Gas Turbine Related Applications