CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Många möjligheter att förebygga cancer

Göran Petersson (Institutionen för kemi- och bioteknik)
Mediaplanet Nr 2, oktober 2009, p. Sid. 14. (2009)
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Kampen mot cancer förknippas ofta med insatser för att bota dem som drabbas. Ännu mycket mer lidande och död i cancer kan undvikas genom förebyggande förändringar av livsmiljö och livsstil. Då har vi ödet mer i egna händer men mer kunskaper behövs.

Nyckelord: rökning, avgaser, biocider, kost, motion, antioxidanter


Artikeln ingår under rubriken "Professionell insikt" i Mediaplanets annonstidning "Kampen mot cancer" som utdelades med Svenska Dagbladet 5 oktober 2009.Denna post skapades 2009-10-20. Senast ändrad 2010-10-17.
CPL Pubid: 100409

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Medicinsk bioteknologi (med inriktning mot cellbiologi)
Livsmedelsvetenskap

Chalmers infrastruktur