CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

IR Photorefractive Polymer Composites Based on Carbon Nanotubes

A. D. Grishina ; L. Y. Pereshivko ; T. V. Krivenko ; V. V. Savel'ev ; Liliana Licea-Jiménez (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Rodney Rychwalski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; A. V. Vannikov
HIGH ENERGY CHEMISTRY (0018-1439 ). Vol. 42 (2007), 7, p. 543-545 .
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-10-20. Senast ändrad 2010-09-06.
CPL Pubid: 100393

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur