CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An array of SIN tunnel junctions as a sensitive thermometer

Ian Agulo (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Leonid Kuzmin (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik)
Superconductor Science & Technology (0953-2048). Vol. 21 (2008), 1, p. 5.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

We have fabricated and measured an array of superconductor-insulator-normal metal (SIN) tunnel junctions for the purpose of using it as a sensitive thermometer. An increase in the temperature responsivity of dV/dT similar to 5 mu V mK(-1) for ten junctions is observed from dV/dT similar to 1 mu V mK(-1) for a single junction. We then used such an array thermometer to measure the temperature stability of the Heliox AC-V cryogen-free refrigerator. We have been able to measure a temperature stability of +/- 250 mu K over a period of 8 h with a temperature resolution of +/- 100 mu K.Denna post skapades 2009-10-20.
CPL Pubid: 100391

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur