CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

WC grain shape as a function of the carbon potential in WC-Co alloys

S. Lay ; C..H. Allibert ; Mikael Christensen (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Göran Wahnström (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori)
The 16th Plansee Seminar; Reutte, Tyrol, Austria; May 5 - June 3, 2005 (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 10033

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur