CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Strong 1.3 µm Light emission from Metamorphic InGaAs Quantum Wells on GaAs grown by Molecular Beam Epitaxy

Ivar Tångring (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
13th European Molecular Beam Epitaxy Workshop p. 84-85. (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-08-29.
CPL Pubid: 10032

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Halvledarfysik
Fotonik

Chalmers infrastruktur