CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Strong 1.3-1.6 µm Light Emission from Metamorphic InGaAs Quantum Wells on GaAs

Shumin Wang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Ivar Tångring (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Qinfen Gu ; Mahdad Sadeghi (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap) ; Anders Larsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
3rd International Conference on Materials for Advanced Technologies (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 10031