CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Visual thinking as bridge building – Testing a pedagogical concept, drawing some new insights

Fredrik Nilsson (Institutionen för arkitektur) ; Halina Dunin-Woyseth
Reflections +9 (1784-7052). p. 42-49. (2009)
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-10-20. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 100306

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Arkitekturteknik

Chalmers infrastruktur