CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Noise abatement schemes for shielded canyons

Maarten Hornikx (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik) ; Jens Forssén (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik)
Applied Acoustics (0003-682X). Vol. 70 (2009), 2, p. 17.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-10-19. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 100301

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik (2005-2017)

Ämnesområden

Annan samhällsbyggnadsteknik
Akustik

Chalmers infrastruktur