CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Radio and Millimeter Studies of Luminous Infrared Galaxies

Rossa Hurley (Institutionen för radio- och rymdvetenskap)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2009. ISBN: 1652-9103.- 110 s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: GalaxiesDenna post skapades 2009-10-19.
CPL Pubid: 100298

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (2005-2010)

Ämnesområden

Fysik
Astronomi, astrofysik och kosmologi
Extragalaktisk astronomi

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2009-10-30
Tid: 13:30
Lokal: Onsala rymdobservatorium
Opponent: Rob Beswick