CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ljudlandskap för bättre hälsa. Resultat och slutsatser från ett multidisciplinärt forskningsprogram

Soundscape Support to Health. Final Report.

Anita Gidlöf-Gunnarsson ; Evy Öhrström ; Birgitta Berglund ; Wolfgang Kropp (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik) ; Tor Kihlman (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik) ; Mats E. Nilsson ; Jens Forssén (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik)
2008. ISBN: 978-91-7876-533-1.- 86 s.
[Rapport, populärvetenskaplig]

Vikten av tillgång till goda ljudlandskap för vår hälsa och vårt välbefinnande, vad som kännetecknar sådana goda ljudlandskap, hur man mäter kvalitén och hur man åstadkommer goda ljudlandskap i och kring bostäder och i rekreationsområden har varit centrala frågor för forskningsprogrammet Ljudlandskap för bättre hälsa. Genom samarbetet mellan forskare inom miljömedicin, miljöpsykologi och akustik har programmet skapat förutsättningar för bred kunskapsutveckling och framtagning av helhetslösningar som i grunden baseras på påverkan av ljud/buller på hälsa och välbefinnande. De viktigaste resultaten finns sammanfattade i denna rapport som finns att ladda ned som en pdf-fil under www.ljudlandskap.acoustics.nuDenna post skapades 2009-10-19. Senast ändrad 2015-01-08.
CPL Pubid: 100292

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa (GU)
Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Akustik
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
Övrig annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur