CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Människors upplevelse av ljud från vindkraftverk

Rapport 5956

Eja Pedersen ; Jens Forssén (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik) ; Kerstin Persson Waye
: Naturvårdsverket, 2009. - 38 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2009-10-19. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 100288

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa (GU)
Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik (2005-2017)

Ämnesområden

Akustik
Folkhälsomedicinska forskningsområden

Chalmers infrastruktur