CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Road traffic noise propagation to an inner yard – Measurements before and after the construction of gap filling buildings

Jens Forssén (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik) ; Pontus Thorsson
Euronoise 2009 p. 7. (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-10-19. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 100283

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik (2005-2017)

Ämnesområden

Akustik

Chalmers infrastruktur