CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Auralization of traffic noise within the LISTEN project – Preliminary results for passenger car pass-by

Jens Forssén (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik) ; Tomasz Kaczmarek ; Jesper Alvarsson ; Peter Lundén ; Mats E. Nilsson
Euronoise 2009 p. 10. (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-10-19. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 100280

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik (2005-2017)

Ämnesområden

Akustik
Psykologi

Chalmers infrastruktur