CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

First stages of oxidation of the Si-rich 3C-SiC(001) surface

E. Wachowicz ; R. Rurali ; P. Ordejon ; Per Hyldgaard (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori)
Computational Materials Science Vol. 33 (2005), p. 13.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 10028

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur