CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

High quality GaNAs qunatum wells with room temperature light emission up to 1.44 µm

Shumin Wang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Qinfen Gu ; Yong Qiang Wei (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Mahdad Sadeghi (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap) ; Anders Larsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Qingxiang Zhao ; Xiaodong Wang ; C.H. Ma ; J.Z. Xing
Applied Physics Letters Vol. 87 (2005), p. 141913.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 10027

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap
Institutionen för fysik (GU) (GU)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur