CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Designing Sustainable Health Care Spaces

Marie Elf (Institutionen för arkitektur) ; Inga Malmqvist (Institutionen för arkitektur) ; Lena von Koch ; K Öhrn
The Natural Step´s Sustainability Leadership Challenge - conference in Stockholm (2008)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2009-10-18. Senast ändrad 2010-09-02.
CPL Pubid: 100269

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Omvårdnad

Chalmers infrastruktur