CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

One-dimensional electron systems for anchoring growth of carbon nanostructures

Per Hyldgaard (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Niclas Jacobson ; Carlo Ruberto (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Behrooz Razaznejad (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Bengt I. Lundqvist (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori)
Computational Materials Science Vol. 33 (2005), p. 356.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 10026

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur