CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Novel mechanistic description of the water granulation process for hydrophilic polymers

Anette Larsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Farmaceutisk teknologi ; SuMo Biomaterials) ; Morten Herman Vogt (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; Jenny Herder (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; P. Luukkonen
Powder Technology (0032-5910). Vol. 188 (2008), 2, p. 139-146.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-10-16. Senast ändrad 2016-04-20.
CPL Pubid: 100242

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Farmaceutisk teknologi (2005-2014)
SuMo Biomaterials
Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur