CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Natural computation meta-heuristics for the in silico optimization of microbial strains

M. Rocha ; P. Maia ; R. Mendes ; J. P. Pinto ; E. C. Ferreira ; Jens B. Nielsen (Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi) ; K. R. Patil ; I. Rocha
Bmc Bioinformatics (1471-2105). Vol. 9 (2008), p. 499.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2009-10-16. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 100241

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi (2008-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Kemi
Bioinformatik och systembiologi

Chalmers infrastruktur