CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Resolving distribution of relaxation times in poly(propylene glycol)

E. Tuncer ; Maurizio Furlani ; Bengt-Erik Mellander (Institutionen för experimentell fysik, Fasta tillståndets fysik)
Journal of Applied Physics Vol. 95 (2004), p. 3131-3140 .
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2009-10-26.
CPL Pubid: 10021

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för experimentell fysik, Fasta tillståndets fysik (1997-2004)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur