CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Properties of flexible gels prepared from cellulose derivative and ionic liquid

Malin Brodin (Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk kemi) ; Ruth Arino (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Antal Boldizar (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Gunnar Westman (Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk kemi)
Proc. 4th Workshop on cellulose, regenerated cellulose and cellulose derivatives (Karlstad University) (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-10-15. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 100209

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk kemi (2006-2014)
Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Kemiteknik
Materialteknik

Chalmers infrastruktur