CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Thermal and rheological properties of microcrystalline cellulose dissolved in ionic liquids

Ruth Arino (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Malin Brodin (Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk kemi) ; Antal Boldizar (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Gunnar Westman (Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk kemi)
Proc. Nordic Polymer Days, Copenhagen p. 4.1. (2009)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2009-10-15. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 100207

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk kemi (2006-2014)

Ämnesområden

Kemiteknik
Materialteknik

Chalmers infrastruktur