CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nanopipettes for metal transport

Krister Svensson (Institutionen för experimentell fysik, Fasta tillståndets fysik) ; H. Olin ; Eva Olsson (Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys)
Physics Review Letters Vol. 93 (2004), p. 145901.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2014-11-27.
CPL Pubid: 10020

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för experimentell fysik, Fasta tillståndets fysik (1997-2004)
Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys (1997-2004)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur