CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Intermediate temperature solid oxide fuel cells - core technology research, in: Intermediate and low temperature solid oxide fuel cells

Bengt-Erik Mellander (Institutionen för experimentell fysik, Fasta tillståndets fysik) ; B. Zhu ; Q-Z. Lin ; C. Xia
The 3rd Sino-Swedish ILTSOFC workshop. Ed. by Zhu, B., Mao, Z. p. 61. (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2009-10-26.
CPL Pubid: 10019

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för experimentell fysik, Fasta tillståndets fysik (1997-2004)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur