CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Copper-based electrode materials for intermediate or low temperature solid oxide fuel cells, in: Intermediate and low temperature solid oxide fuel cells

X. Liao ; Z. Ma ; B. Zhu ; R. Bokalawela ; Ingvar Albinsson (Institutionen för experimentell fysik, Fasta tillståndets fysik) ; Bengt-Erik Mellander (Institutionen för experimentell fysik, Fasta tillståndets fysik)
The 3rd Sino-Swedish ILTSOFC workshop. EWd. by Zhu, B. , Mao, Z. p. 124. (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2009-10-26.
CPL Pubid: 10018

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för experimentell fysik, Fasta tillståndets fysik (1997-2004)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur