CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nitrogen ion irradiation of Au(110): Photoemission spectroscopy and possible crystal structures of gold nitride

S. Krishnamurthy ; M. Montalti ; M.G. Wardle ; M.J. Shaw ; P.R. Briddon ; Krister Svensson (Institutionen för experimentell fysik, Fasta tillståndets fysik) ; M.R.C. Hunt ; L. Siller
Physics Review B Vol. 70 (2004), p. 045414.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 10017

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för experimentell fysik, Fasta tillståndets fysik (1997-2004)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur