CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The extension of Göteborg according to town plans 1866–c. 1920: The case of the landeris.

Gunilla Enhörning (Sektionen för arkitektur)
Paper for International Seminar on Urban Form, The Post-Glasgow IGC meeting in Newcastle upon Tyne, 18–24 augusti. (2004)
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-10-14.
CPL Pubid: 100129

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur