CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Historic Map-Layers show Transformations on the Donation Land of Göteborg: Landerier vis-à-vis town-plans.

Gunilla Enhörning (Institutionen för arkitektur)
Paper for 13th international conference of historical geographers ICHG: Transformation Processes of Cultural Landscapes 20–24 augusti, Hamburg. (2006)
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-10-14.
CPL Pubid: 100128

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur