CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nearly octave-spanning cascaded four-wave-mixing generation in low dispersion highly nonlinear fiber

J. M. Chavez-Boggio ; S. Moro ; N. Alic ; S. Radic ; Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; J Bland-Hawthorn
European Conference on Optical Communication, ECOC 2009 p. paper 9.1.2. (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-10-14. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 100122

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Fotonik

Chalmers infrastruktur