CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Göteborgs landeriers trädgårdar – deras framväxt och form

Gunilla Enhörning (Institutionen för arkitektur)
Bulletin för trädgårdshistorisk forskning (1652-2362). 22, p. 20-23. (2009)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-10-14. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 100121

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Husbyggnad
Landskapsarkitektur
Vegetationsbyggnad

Chalmers infrastruktur