CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Feasibility of the non-coding RNA gradients in cells

Vladimir P. Zhdanov (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik)
Biophysical Reviews and Letters (1793-0480). Vol. 4 (2009), p. 267-272.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-10-13. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 100092

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Kemisk fysik

Chalmers infrastruktur