CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effect of lattice strain on the dehydriding kinetics in nanoparticles

Vladimir P. Zhdanov (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Bengt Kasemo (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Journal of Physical Chemistry C (1932-7447). Vol. 113 (2009), p. 6894-6897.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-10-13. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 100089

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Kemisk fysik

Chalmers infrastruktur